Facultatea de Drept

Facultatea de Drept

La 17 octombrie 1850 ia ființă Facultatea de Drept, în cadrul grupului de studii de la Colegiul național Sf. Sava, prima promoție de juriști fiind consemnată în anul 1854. La 25 noiembrie 1859, prin decret princiar, Facultatea de Drept devine instituție independentă, primul său decan fiind Constantin Bosianu. In anul 1864  Domnitorul Alexandru Ioan Cuza aprobă înființarea Universității din București. Acest lucru s-a realizat  prin reunirea celor trei facultăți existente: Facultatea de Drept, Facultatea de Științe și Facultatea de Litere și Filozofie.

Între anii 1934-1936, cu fondurile colectate la inițiativa decanului Nicolae Basilescu și cu subvenții din partea regelui Carol al II-lea și a ministerului de resort, s-a construit, după proiectele marelui arhitect Petre Antonescu, sediul actual, Palatul Facultății de Drept. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără strădania profesorilor, a absolvenților și a studenților acestei facultăți, constatare ce se regăsește și pe frontispiciul Aulei clădirii.

Din anul 1990, Facultatea de Drept și-a amplificat prestigiul de care se bucură. Numărul de studenți a crescut considerabil, iar cursurile sunt organizate în cadrul unui profil unic – Științe juridice, cu o unică specializare – Drept, 4 ani la cursuri de zi și 5 ani la cursuri cu frecvență redusă. Începând cu anul universitar 2004-2005 se organizează cursuri în sistemul de învățământ la distanță, renunțându-se la forma de învățământ cu frecvență redusă.

Facultatea de Drept face parte din rețele internaționale prestigioase, ca Rotterdam Law Network (compusă din 30 de instituții de învățământ superior).

Facultatea dispune de un corp didactic de elită, cu vastă experienţă didactică şi ştiinţifică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa de a desfăşura activităţi juridice, de a înţelege mediul juridic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de a le folosi pentru aprofundarea cunoaşterii legilor!

Compania Divaro recomanda Facultatea de Drept din Bucuresti!

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *